Dirk III van Holland en Poppo van Stavelot


In een recent proefschrift over abt Poppo van Stavelot (978-1048), wordt gesteld dat deze Poppo een jeugdvriend was van graaf Dirk III van Holland (circa 981-1039). De relatie tussen de twee zou een rol hebben gespeeld bij Poppo's ontwikkeling tot een van de belangrijkste geestelijken van zijn tijd. De huidige studie onderzoekt de onderbouwing van die veronderstelde vriendschap, en komt tot de conclusie dat de heer "Theoderic" waarmee Poppo bevriend was, onmogelijk dezelfde persoon kan zijn geweest als graaf Dirk III.

Het artikel is gepubliceerd in december 2021 in Terra Nigra, het tijdschrift van Helinium, een afdeling van de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland):
Nieuwenhuijsen, K., Dirk III van Holland en Poppo van Stavelot, Terra Nigra 207, 2021, p. 8-15.

Download het complete artikel als pdf-file (1 Mb)In a recent dissertation on Abbot Poppo of Stavelot (978-1048), it is stated that this Poppo was a childhood friend of Count Dirk III of Holland (circa 981-1039). The relationship between the two is said to have played a role in Poppo's development into one of the most important clerics of his time. The current study examines the foundations of that supposed friendship, and concludes that the lord "Theoderic" who was a friend of Poppo could not possibly have been the same person as Count Dirk III.

Nieuwenhuijsen, K., Dirk III van Holland en Poppo van Stavelot, Terra Nigra 207, 2021, p. 8-15.

Download the complete article (in Dutch) as pdf file (1 Mb)
Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen

home page: www.keesn.nl

Laatste update: 24 december 2021
Andere webpagina's:
Lex Frisionum
Slag bij Vlaardingen 1018
De moord op Godfried met de Bult
De afstamming van de Hollandse graven