Dutch Medieval Sources
References


Diederik, F., Archeo-logica, De archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspektief, Pirola, Schoorl, 1989.

Dronke, E.F.J., Traditiones et Antiquitates Fuldenses, Muller, Fulda, 1844.

Gysseling, M. & Koch, A.C.F., Diplomata Belgica ante annum millesium centesimum scripta, Belgisch inter-universitair centrum voor Neerlandistiek, Brussel, 1950. Part I. Texts and Part II. Reproductions.

Halbertsma, H., Frieslands oudheid, Matrijs, Utrecht, 2000.

Henderikx, P.A., Het Cartularium van Radbod, in: D.P. Blok et al. (eds.), Datum et actum, Meertens-Instituut, Amsterdam, 1998, pp. 231 - 264.
Also published in: B. van Bavel et al. (eds.), Land, water en bewoning, Verloren, Hilversum, 2001, pp. 241 - 273.

Henstra, D.J., The Evolution of the Money Standard in Medieval Frisia, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 1999.
The complete dissertation is also available digitally (PDF-file, 2,6 Mb): http://www.ub.rug.nl/eldoc/dis/arts .

Klomp, H.G.C.M., Het tympaan van Egmond, in: G.N.M. Vis & J.P. Gumbert (eds.), Egmond tussen Kerk en wereld, Verloren, Hilversum, 1993, pp. 139 - 161.

Koch, A.C.F., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, I: eind van de 7e eeuws tot 1222, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1970.

Künzel, R.E., Blok, D.P. & Verhoef, J.M., Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200, Meertens-Instituut, Amsterdam, 1988.

Muller, S. & Bouman, A.C., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, I: tot 1197, Oosthoek, Utrecht, 1920.


Websites consulted for the present website

De Graven van Holland (The counts of Holland), www.gironet.nl/home/xw9821/graven/graven.html (in Dutch)

Hoogschagen, J.S., In Pago Wirense, www.pagowirense.nl

Koninklijke Bibliotheek (Dutch Royal Library), www.kb.nl/kb/manuscripts/index_nl.html

Map 24 Route planner, www.nl.map24.com

Nieuwenhuijsen, K., Names in the Low Lands before 1150, www.keesn.nl/names

Orbis Latinus, www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html

Utrecht Archive, www.hetutrechtsarchief.nl (in Dutch)


Other interesting websites

Stadsmuseum Tilburg: the first mention of Tilburg in 709. The text of the charter in Latin, with Dutch and English translations, stadsmuseum.tilburg.nl/akte709-text.htm

Regional Archive Alkmaar: municipal rights of Alkmaar from 1254. The text of the charter in Latin, and a translation into Dutch, www.archiefalkmaar.nl/stadsrecht.htm

Gjallar - specific knowledge about the Norsemen in the Low Countries, gathered by Luit van de Tuuk (NL and EN), www.gjallar.nl

Medieval Lands - genealogies of the European rulers by Charles Crawley, http://fmg.ac/Projects/MedLands/index.htm. With a concise and excellently documented overview of the counts of Holland and Frisia.


Dutch Medieval Sources - Start Page