Names in the Low Countries before 1150

Early-medieval personal names in The Netherlands and Flanders

References

Chedeville, A.
L'Anthroponymie Bretonne. In: Genese medievale de l'anthroponymie moderne, Tome II-1, Université de Tours, 1992, 9-40.
Clark, Ph.
Notes On (Early) Old English Personal Names, Newcastle University Arthurian Society, 1987. www.millennia.demon.co.uk/ravens/essays.htm
Cordfunke, E.H.P.
Gravinnen van Holland, Walburg Pers, Zutphen, 1987.
Debrabandere, F.
Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2003.
Dictionary of family names in Belgium and North France.
Dijkstra, B.K.S.
Een stamboom in been, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1991.
Ebeling, R.A.
Voor- en familienamen in Nederland, Centraal Bureau voor Genealogie, ’s-Gravenhage, 1993.
Förstemann, E.
Altdeutsches Namenbuch. I. Band Personennamen, Bonn, 1900.
Extensive overview of Germanic given names, with meanings of elements and various spellings.
Gysseling, M.
Kenmerken van de Oudnederlandse persoonsnamen in de Vroege Middeleeuwen. In: A. Weijnen (ed.), Frankisch, Merovingisch, Karolingisch, Van Gorcum, Assen, 1965, 63-75.
Heaney, S.
Beowulf, Faber & Faber, London, 1999.
Translation into modern English.
Künzel, R.E., D.P. Blok & J.M. Verhoef.
Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200, Meertens-Instituut, Amsterdam, 1988.
Leys, O.
De oudste vrouwennamen in Zuid-Nederland. In: Vlaamse vrouwennamen en Hollandse naamgeving in de Middeleeuwen, KNAW, Amsterdam, 1959, 5-28.
Mansion, J.
Oud-Gentsche Naamkunde, Nijhoff, 's-Gravenhage, 1924.
Middelnederlandsch Woordenboek, Sdu Uitgeverij, 1998.
The Middle Dutch Dictionary, on CD-ROM, was used for the translation of nicknames.
Nieuwenhuijsen, K.
Names in the Low Countries, 1250-1300, www.keesn.nl/name13, 2006.
Nieuwenhuijsen, K.
De afstamming van de Hollandse graven, De Nederlandsche Leeuw, 126-2, 2009, 29-39.
Digital version: www.keesn.nl/graven.
Pokorny, J.
Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Band I - III, Francke Verlag, Bern, 1959.
Romson, C.
The Bynames of the Viking Age Runic Inscriptions, Medieval Names Archive, 2000.
van der Schaar, J.
Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen, Van Gorcum, Assen, 1953.
Classical study on Dutch names. With rules for pronunciation, spelling, and composition of names.
van der Schaar, J.
Woordenboek van Voornamen, Spectrum, Utrecht, 1992 (orig. 1964).
Dictionary with modern and historical Dutch names and meaning of Germanic name elements. See also the Meertens Institute website, below.
Schoonheim, T..
Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300, Leiden, 2004.
Compilation and explanation of the names of circa 760 women from Holland, mainly from the 13th century. In the Introduction to her dissertation, Schoonheim stated (in 2004) that since Van der Schaar (in 1953) nobody had attempted to make a complete survey of these names. Apparently, she was not aware of the existence of the present website, which had been online since 2000.
Scott, B.M & Mittleman, J.
A Brief Introduction to Medieval Bynames, Medieval Names Archive, 1999.
Stark, F.
Die Kosenamen der Germanen, Sändig, Wiesbaden, 1967 (orig. 1868).
Uckelman, S.L.
Viking Bynames found in the Landnámabók, Medieval Names Archive, 2011.
Uckelman, S.L.
Viking Names found in Landnámabók, Medieval Names Archive, 2012.
Vis, G.N.M.
De Historia en de Miracula Nova Sancti Adalberti, in: G.N.M Vis & J.P Gumbert (eds.), Egmond tussen Kerk en wereld, Verloren, Hilversum, 1993, 67-137.
van Vliet, K.
In kringen van kanunniken, Walburg Pers, Zutphen, 2002.
van Winter, J.M.
Dirk I bis, een nieuwe Hollandse graaf, Holland, 15, 1983, 185-198.

Interesting weblinks

Medieval names in the Low Countries
www.keesn.nl/name13 - given names and bynames in the High Middle Ages: 1250 - 1300.
www.keesn.nl/nordic - Nordic names in the Low Countries.
www.keesn.nl/sources - Dutch medieval written sources.
www.keesn.nl/graven - the lineage of the counts of Holland.
The Medieval Names Archive
www.s-gabriel.org/names - a good starting point for medieval names from various cultures.
Frühmittellateinisches Rechtswörterbuch
http://homepage.uibk.ac.at/homepage/c303/c30310/liberexq.html - dictionary medieval Latin - modern German by Gerhard Köbler (html-file, 4 Mb).
Indogermanisches Wörterbuch
http://homepage.uibk.ac.at/homepage/c303/c30310/idgwbhin.html - dictionary Indogermanic - modern German/modern English by Gerhard Köbler (Word-document, 5 Mb).
Medieval Lands
http://fmg.ac/Projects/MedLands/index.htm - Genealogy of the European rulers by Charles Cawley.
Meertens Institute
www.meertens.knaw.nl/nvb - Database of Dutch given names, based on the most recent version of dr. J. van der Schaar's Woordenboek van Voornamen (see above), adapted by dr. Doreen Gerritzen (13th edition, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht 2000).
On the same website: www.meertens.knaw.nl/nfb - Database of Dutch family names.
PASE database
http://eagle.cch.kcl.ac.uk:8080/pase/index.jsp - information on Anglo-Saxon England.Start
Page


Introduction
Material & Methods
Summary

Regions
References
Lists:
Male names
Male names extended
Female names
Female names extended
Table of roots
Nicknames
Analyses:
Non-Germanic names
Single rooted names
Variation
Bynames
Composition rules Namesakes
© Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen
www.keesn.nl
Last update: September 2012