Lex Frisionum
Inhoudsopgave


   

Et haec est simpla compositio

En dit is enkelvoudige boetes

I 1-21 De Homicidiis Van doodslag
II 1-10 Forresni Aanstichting
III 1-9 Thiubda Diefstal
IIII 1-8 De Servo aut iumento alieno occiso Van het doden van andermans slaaf of lastdier
V 1-2 De Hominibus qui sine compositione occidi possunt Van mensen die zonder boete gedood kunnen worden
VI 1-2 De coniugiis ignoratis Van huwelijksvoltrekkingen in onwetendheid
VII 1-2 De Brand Van brandstichting
VIII 1-2 De Notnumfti Van diefstal met geweld
IX 1-17 De Farlegani Van hoererij
X 1 De Testibus Van getuigen
XI 1-3 De Lito Van halfvrijen
XII 1 De Delicto servorum Van misdaden van slaven
XIII 1 De stupro ancillarum Van ontucht met slavinnen
XIIII 1-7 De Homine in turba occiso Van doodslag bij een oproer
XV 1-4 De Compositionibus wergildi Van weergeldboetes
XVI 1 De Fredo Van vredesgeld
XVII 1-5 Hic Bannus est Dit is de ban
XVIII 1-2 De die Dominico Van de dag des Heren
XIX 1-2 De Parricidiis Van verwantenmoord
XX 1-3 De mordrito Van moord
XXI 1 De Plagio Van mensenroof
XXII 1-89 De Dolg Van wonden
   

Additio Sapientum

Toevoeging der wijzen

I 1-3 De Pace Faidosi Van de vrede van vetes
II 1-10 Compostio Vulnerum Boetes voor wonden
III 1-78 Hoc totum in triplo componatur Dit alles wordt drievoudig beboet
  14-24 Haec iuditia Wlemarus dictavit (Lex Thur.) Deze oordelen dicteerde Wlemar (Lex Thur.)
III 1 De eo qui alteri viam contradixerit Van hem, die een ander de weg verspert
IIII 1 De eo, qui alterum de caballo iactaverit Van hem, die een ander van het paard gooit
V 1 De Muliere occisa Van het doden van een vrouw
VI 1 Saxmundus - De Flumine obtruso Saxmund - Van het versperren van een rivier
VII 1 Wlemarus - De Rebus fugitivis Wlemar - Van gevluchte wezens
VIII 1-2 De Pignoribus Van onderpanden
IX 1 De compositione Van boetes
X 1-2 De re praestita Van het uitlenen van een zaak
XI 1 De Honore templorum Van de eer der tempel

Lex Frisionum
Start Pagina


Inleiding
Inhoudsopgave
Tekst en vertaling
Toelichting
Referenties
Versies
Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen
kees.nieuwenhuijsen@tip.nl
home page: www.keesn.nl