Lex Frisionum
Versies van de website


Datum Wijziging
mei 2014 Kleine correcties.
januari 2010 Nieuwe opzet van de website, zowel Nederlands als Engels:
- vier Tekst-pagina's samengevoegd tot één;
- noten verplaatst van onderaan de pagina naar het betreffende artikel;
- pagina 'Boetebedragen' vervangen door pagina 'Toelichting';
- deze Versie-pagina toegevoegd.
Kleine correcties in de Latijnse transcriptie en de vertalingen.
Toevoeging aan de Inleiding-pagina, betreffende graaf Diederik.
Herziening van de weblinks op de Referenties-pagina.
30 januari 2006 Pop-up pagina's verwijderd.
Engelse tekst bijgewerkt (overeenkomstig 9 maart 2005).
9 maart 2005 Nederlandse versie: referenties aan de Ewa ad Amorem toegevoegd, en kleine correcties.
mei - augustus 2003 Herziening van de Inleiding; enkele correcties in de vertalingen; noten toegevoegd.
Herziening van de weblinks op de Referenties-pagina.
31 maart 2003 Nieuwe opzet van de Engelse versie (overeenkomstig 8 februari 2003).
8 februari 2003 Nieuwe opzet van de de Nederlandse versie:
- volgorde titels en artikelen volgens Herold (1557);
- toegevoegd: omrekening van boetebedragen naar zilveren penningen.
Correcties.
nov 2001 - juli 2002 Toegevoegd: Engelse vertaling (vier aparte pagina's).
augustus 2001 Eerste versie van de Lex Frisionum website.
Alleen Nederlandse vertaling (vier aparte pagina's).
Volgorde titels en artikelen volgens Eckhardt & Eckhardt (1982).

Lex Frisionum
Start Pagina


Inleiding
Inhoudsopgave
Tekst en vertaling
Toelichting
Referenties
Versies
© Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen
kees.nieuwenhuijsen@tip.nl
home page: www.keesn.nl