Lex Frisionum
Referenties en links


Aangehaalde literatuur

Algra, N.E.
Oudfries recht 800-1256, Fryske Akademy, Leeuwarden, 2000.
Avalon Project
The Salic Law - http://avalon.law.yale.edu/medieval/salic.asp, Yale Law School, 1998.
Brundage, J.
Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, University of Chicago Press, Chicago, 1987.
Eckhardt, K.A. & A. Eckhardt
Lex Frisionum, MGH Fontes iuris XII, Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 1982.
Digitaal beschikbaar via: www.dmgh.de.
Friedman, D.
Private creation and enforcement of law: a historical case, University of Chicago Law School, 1979.
Ook digitaal beschikbaar: www.daviddfriedman.com/Academic/Iceland/Iceland.html.
Halbertsma, H.
Het heidendom waar Liudger onder de Friezen mee te maken kreeg, in: K. Sierksma, Liudger 742-809, De Bataafsche Leeuw, Muiderberg, 1984, 21- 43.
Halbertsma, H.
Frieslands oudheid, Matrijs, Utrecht, 2000.
Halsall, P.
Medieval Legal History - www.fordham.edu/halsall/sbook-law.html
Voor de Inleiding werden in het bijzonder de volgende pagina's geraadpleegd:
www.fordham.edu/halsall/source/water-ordeal.html - The Breviary of Eberhard of Bamberg (oordeel in kokend water)
www.fordham.edu/halsall/source/560-975dooms.html - De wet van Athelstan (oordeel in kokend water)
www.fordham.edu/halsall/source/876Worms.html - Concilie van Worms, 876 (over het doden van slaven).
De website bevat ook de Wet van de Salische Franken en de Angelsaksische 'dooms', maar daarin ontbreken enkele artikelen; de Avalon-site geeft wel de complete Salische wet, en Whitelock geeft voor de meeste Angelsaksische wetten de complete tekst.
Henstra, D.J.
The Evolution of the Money Standard in Medieval Frisia, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 1999. Het volledige proefschrift is digitaal beschikbaar: http://irs.ub.rug.nl/ppn/240019997.
Hoogschagen, J.S.
In Pago Wirense - www.pagowirense.nl
De geschiedenis van Wieringen, met onder meer informatie over de zilverschatten.
Jaekel, H.
Die Grafen von Mittelfriesland aus dem Geschlechte König Ratbods, Perthes, Gotha, 1895.
Krogmann, W.
Die friesische Sage von der Findung des Rechts, ZRG GA 84, 1967, 72 - 127.
Nieuwenhuijsen, K.
Ewa ad Amorem / Lex Francorum Chamavorem - www.keesn.nl/ewaadamorem, 2005.
De Karolingische wet uit het centraal Nederlandse rivierengebied: volledige tekst in het Latijn, en een vertaling in het Nederlands en in het Engels.
Nieuwenhuijsen, K.
De afstamming van de Hollandse graven, De Nederlandsche Leeuw, 126-2, 2009, 29 - 39.
von Richthofen, K.
Lex Frisionum, Suringar, Leeuwarden, 1866.
Schuyf, J.
Heidens Nederland, Matrijs, Utrecht, 1997.
Siems, H.
Studien zur Lex Frisionum, Gremer Verlag, Ebelsbach, 1980.
Timmer, R.
Restanten van Oud-Germaans recht in de Lex Frisionum, Pro Memorie 2, 2000, 17 - 45.
de Vries, J.
Altgermanische Religionsgeschichte, Band I, De Gruyter, Berlin, 1935.
Wemple, S.F.
Vrouwen van eind-vijfde tot eind-tiende eeuw, in: G. Duby en M. Perrot (red.), Geschiedenis van de vrouw, 2: Middeleeuwen, Agon, Amsterdam, 1991, 173 - 207.
Whitelock, D.
English Historical Documents Vol. I, c 500 - 1042, Eyre & Spottiswood, London, 1955.

Overige interessante websites

Digitale MGH
Monumenta Germaniae Historica - www.dmgh.de.
Transcripties van Leges (Rechtstexte) en andere historische teksten uit het Duitse Rijk.
Köbler, G.
Frühmittellateinisches Rechtswörterbuch - http://homepage.uibk.ac.at/homepage/c303/c30310/liberexq.html, 1999.
Woordenboek middeleeuws Latijn - modern Duits.
Regelgeving in de Nederlanden
http://geneaknowhow.net/regel/nederlanden.htm - honderden links naar transcripties van historische rechtsdocumenten.
EuroDocs
http://eurodocs.lib.byu.edu - links naar wetsteksten en andere historische documenten uit West Europa.
De volledige Nederlandse vertaling van Lex Frisionum zoals gepresenteerd op deze website is in 2013 in druk verschenen in:
van der Tuuk, L.
De Friezen. De vroegste geschiedenis van het Nederlandse kustgebied, Omniboek, Utrecht, 2013.

Lex Frisionum
Start Pagina


Inleiding
Inhoudsopgave
Tekst en vertaling
Toelichting
Referenties
Versies
© Dr. Kees C. Nieuwenhuijsen
kees.nieuwenhuijsen@tip.nl
home page: www.keesn.nl